נושאים כלליים

2016 כל הזכויות שמורות לעמותת טק-קריירה

מנהל האתר: אורי רדא

עיצוב ובניית אתר:דורון יוספזון

Our Partners
Donors
 

Government

 

Israel Ministry of Economy

Benefactors

The Adelis Foundation

Crown Family Foundation

Friends of Ethiopian Jews

The Glencore Society

International Fellowship of Christians and Jews

Los Angeles Jewish Community Foundation

The Rosenzweig-Coopersmith Foundation

Harry and Jeanette Weinberg Foundation

Maurice and Vivienne Wohl Foundation

 

Supporters

 

Arkin Family Foundation

Alfred Bader Foundation

Gutwirth Foundation

Kasirer Foundation

Lucius Littauer Foundation

US Embassy, Middle East Partnership Initiative

Founding supporters

 

Baron De Hirsch Foundation

Jewish Federation of Greater Philadelphia

Jewish Federation of San Francisco

UJA-Federation of New Work

 

 

Friends in Israel’s Philanthropic and Business Community

 

Altshuler Shaham Investments

Bank Leumi

Bezeq Inc.

Discount Bank

The DSP Group

The Kassirer Foundation

The Wertheimer Foundation