top of page

טק-קריירה מתחדשת

פתיחת קורס באר שבע1_edited.jpg

סניפים חדשים

לאור ההתרחבות המשמעותית של טק-קריירה בשנים האחרונות, ועל מנת שנוכל להנגיש את הקורסים שלנו לאוכלוסיות באזורים נוספים ברחבי הארץ, אנו פותחים שני סניפים חדשים: 

 

  1. סניף בבאר שבע – בסניף מתקיים קורס Automation Development, בשיתוף הסוכנות היהודית ומשרד העלייה והקליטה.

  2. סניף בקריות – בסניף מתוכננים להתקיים שני קורסים בשנה במספר מקצועות, בשיתוף משרד הביטחון.

זכייה במכרז של משרד הביטחון

 

אנו שמחים לספר כי בחודש יולי 2022 זכינו במכרז של משרד הביטחון להפעלת חמישה קורסים בשלוש השנים הקרובות: 

  1. קורס Full Stack Development.

  2. קורס Automation Development.

  3. קורס Cisco DevNet.

הקורסים מיועדים לחיילים משוחררים. טק-קריירה תוביל את הקורסים בכל המישורים – הפדגוגי, התפעולי והניהולי, ותעשה זאת בשיתוף מלא ובשיח שוטף עם נציגות האגף להכשרות מקצועיות במשרד הבטחון.

bottom of page