top of page

    משולחנו של המנכ"ל

Guy_Yechiely-9291.jpeg

שותפים יקרים,

כבכל פסח, גם השנה אנו מתכבדים להציג בפניכם ניוזלטר הסוקר את פעילות טק-קריירה. אני שמח לשתף שגם בניוזלטר הזה תוכלו להתרשם מעשייה הולכת ומתרחבת; יש לכל אחד ואחת מכם חלק רב בכך!

אולם, ברוח הפסח, אכן הרבה השתנה הלילה הזה. טק-קריירה אינה פועלת בוואקום; המשבר החברתי-פוליטי הפוקד את ישראל מביא את מרקם החברה הישראלית קרוב מאי פעם לקרע בלתי ניתן לאיחוי. אנו מאמינים כי מחובתו של כל אזרח בישראל לעשות כל שביכולתו להגברת הלכידות החברתית ולמניעת הקרע; פעילותה של טק-קריירה תורמת ליצירת גשרים בין קהילות שונות בישראל, ואנו מסורים לה כיום יותר מאי פעם. על רקע השסע החברתי, אנו גאים במיוחד בשותפות שנרקמה השנה עם הסוכנות היהודית, שותפות במסגרתה הפעילה העמותה קורס בדיקות תוכנה ל-24 ישראלים אשר עלו במהלך השנתיים האחרונות מאתיופיה. 

ברקע המשבר החברתי-פוליטי, הולך ומסתמן משבר נוסף, משבר פיננסי עולמי. שיעורי האינפלציה מזנקים במרבית העולם המערבי, מספר מוסדות בנקאיים קרסו לאחרונה ובתעשיית ההייטק הגלובלית נרשמים פיטורים בהיקפים חסרי תקדים. 

התלכדות משברים אלו יוצרת מציאות מורכבת המחייבת אותנו להיות "עם היד על הדופק", לפתח ולהעמיק את שותפויותינו הקיימות ולבחון אפשרויות לגיוס שותפים נוספים, תוך שמירת ערוצי תקשורת פתוחים וישירים עם תעשיית ההייטק על מנת להבין את צרכיה בעת הזאת. זהו צו השעה. 

מתוך אותו דיאלוג, זיהינו מספר תחומי תוכן מרכזיים בהם לא נפגע הביקוש לעובדים: Cisco DevNet, Data Analysis, Cloud Security וכן DevOps. על רקע זה, פעילותנו השנה – בהיקף חסר תקדים של 11 קורסים ו-220 סטודנטים – תתמקד בתחומים אלו. בהמשך לכך, אני גאה לשתף ביצירתה של שותפות בין העמותה ובין הקריה האקדמית אונו, במסגרתה השתלבו 11 מבוגרי קורסי פיתוח ובדיקות תוכנה ללימודי ערב במכללה, לימודים המזכים אותם בנקודות זכות אקדמיות. עדות נוספת להצלחתנו להתאים את פעילותנו לסביבה המשתנה היא הצלחתה הנרחבת של תוכנית "In-Tech", אותה מפעילה העמותה בשותפות עם זרוע העבודה של משרד הכלכלה, במטרה להנגיש את עולם ההייטק לצעירים נוספים מקהילת יוצאי אתיופיה. 

ברקע הפעילות המתרחבת, אנו ממשיכים לשקוד על הקמת קמפוס העמותה בלוד. התרחבות הפעילות מדגימה באופן מובהק את הצורך בקמפוס. 

בשמי, ובשם כל משפחת טק-קריירה, אני מבקש להביע את תקוותי כי ההישגים הרבים להם הגיעה העמותה בזכותכם שותפים יקרים, יאפשרו לכם רגעים של אור ונחת בתקופה מאתגרת זו. תודה לכם על השותפות, על הנדיבות ועל האמון, כיום יותר מאי-פעם. 

בברכת חג חירות שמח,

טקלה מקונן
 

bottom of page