top of page

חדשות בזירת ההשמות

קורס פיתוח תכנה מחזור מ"ט (שהסתיים בינואר 2023):

שלושה בוגרים התקבלו ללימודים אקדמיים בקריה האקדמית אונו ושניים החלו לעבוד כמפתחי תוכנה בחברות Moveo ו-רפאל.
 

קורס פיתוח תכנה מחזור נ׳ (שהסתיים בינואר 2023): 

חמישה בוגרים התקבלו ללימודים אקדמיים בקריה האקדמית אונו; בוגר נוסף התקבל ללימודים באוניברסיטת תל-אביב. בוגרת אחת התקבלה לעבודה כמפתחת תכנה בחברת AT&T.    

קורס פיתוח אוטומציה לעולים חדשים (שהסתיים במרץ 2023): 

אחד מבוגרי הקורס חתם חוזה כמפתח אוטומציה בחברת Beaconcure לפני סיום הקורס ויומיים לאחר סיומו החל לעבוד!

Automation Development

אחד מבוגרי הקורס כבר חתם על חוזה עם חברת Partner לפני סיום הקורס! סטודנט נוסף נמצא בתהליכים מתקדמים מול חברת Amazon וצפוי לקבל חוזה בימים הקרובים!

bottom of page